Baner Akademi Piotrkowskiej

Komunikat Kanclerza Akademii Piotrkowskiej

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z zapisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), a także w uzgodnieniu z Rektorem Akademii Piotrkowskiej – dr hab. Jackiem Bonarkiem, prof. AP, informuję, iż w dniach 20 i 22 maja br. (zamiennie do wyboru), w godzinach od 10.00 do 12.00, odbędzie się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej skierowane do wszystkich pracowników Akademii Piotrkowskiej.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w Budynku B, w sali audytoryjnej nr 14.

Obecność obowiązkowa.

Elżbieta Wojtak-Siwik
Kanclerz Akademii Piotrkowskiej