Baner Akademi Piotrkowskiej

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
p.o. Dziekana Wydziału dr Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Anetta Zielińskalic. Anika Pełka
e-mail: sekretariatwns@apt.edu.pl
tel. 44 732 10, wew. 8111
pok. 109, budynek A
poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30