Baner Akademi Piotrkowskiej

O Uczelni

Uczelnia powstała na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz.U.2023.709). Jest jedną z najmłodszych państwowych uczelni akademickich w Polsce, która stawia na wszechstronny i dynamiczny rozwój. Siedziba Akademii zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. J. Słowackiego 114/118. Uczelnia została utworzona 1 czerwca 2023 roku w drodze przekształcenia Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na Uczelni utworzono dwa wydziały (Wydział Humanistyczno-Administracyjny i Wydział Nauk Społecznych) oraz trzy instytuty (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Historii i Instytut Pedagogiki). Obecnie Akademia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na profilach praktycznych oraz ogólnoakademickich na 11 kierunkach. Dysponuje również własnym, położonym w centrum miasta kampusem akademickim, Domem Studenta oraz obiektami sportowymi.

Uczelnia w sposób przemyślany i ukierunkowany potrzebami rynku rozwija swoją ofertę edukacyjną, a także tworzy nowoczesną infrastrukturę budowlaną i informatyczną, tak, by spełnić wymagania obecnych i przyszłych studentów.