Baner Akademi Piotrkowskiej

Konkursy na projekty badawcze

NCBR – konkurs Lider (www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

Konkursy Narodowego Centrum Nauki  (www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram)