Baner Akademi Piotrkowskiej

Rzecznik Akademicki

dr Piotr Kilańczyk
e-mail: piotr.kilanczyk@apt.edu.pl

Konsultacje
poniedziałek godz. 15.15-16.15,
budynek B, pok. 207

Rzecznik akademicki (Ombudsman) – to osoba, do której wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej (studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni) mogą zwracać się z prośbą
o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Jego funkcja jest niezależna od struktury zarządzania. Polega na wspieraniu pracowników i studentów (w sposób nieformalny
i poufny z prośbą) w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.