Baner Akademi Piotrkowskiej

Wydział Humanistyczno-Administracyjny

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego
dr hab. Janusz Budziński prof. AP
e-mail:janusz.budzinski@apt.edu.pl

Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego
dr Rafał Jaworski
e-mail:rafal.jaworski@apt.edu.pl

Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego
dr Dorota Gonigroszek
e-mail: dorota.gonigroszek@apt.edu.pl

Zakład Administracyjno-Prawny (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr Jarosław Stasiak
e-mail: jaroslaw.stasiak@apt.edu.pl

Zakład Historii (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: obowiązki Kierownika Zakładu pełni Zastępca Dyrektora Instytutu Historii

Zakład Neofilologii (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr hab. Kamila Turewicz, prof. AP
e-mail: kamila.turewicz@apt.edu.pl

Rada Wydziału

Jakość kształcenia