Baner Akademi Piotrkowskiej

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe „Nowoczesny Menedżer”
Opiekunowie:
dr inż. Karina Kowalczyk karina.kowalczyk@apt.edu.pl
dr Marta Wiśniewska marta.wisniewska@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Bielik”
Opiekun:
dr Katarzyna Kaźmierczak katarzyna.kazmierczak@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Magic Word”
Opiekunowie:
prof. dr hab. Mariya Leshchenko mariya.leshchenko@apt.edu.pl
dr Katarzyna Szymczyk katarzyna.szymczyk@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Pedagogiczno-Psychologiczne”
Opiekunowie:
dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska izabela.zaborowska@apt.edu.pl
dr Olga Zamecka-Zalas olga.zamecka-zalas@apt.edu.pl

Koło Naukowe „Klinika Prawno-Administracyjna”
Opiekun:
dr Izabela Urbaniak-Mastalerz

Koło Naukowe „Prawa Zatrudnienia”
Opiekun:
dr Jarosław Stasiak jaroslaw.stasiak@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Historyków Klio
Opiekun:
dr Błażej Cecota blazej.cecota@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Ameryki Łacińskiej
Opiekun:
dr hab. Danuta Mucha, prof. AP danuta.mucha@apt.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Anglistów Keep Calm
Opiekun:
dr Agnieszka Stanecka agnieszka.stanecka@apt.edu.pl