Baner Akademi Piotrkowskiej

Ochrona danych osobowych

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych może Pani/Pan zgłaszać pod adres e-mail: rodo@apt.edu.pl

Zgłaszanie naruszeń RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest obowiązkiem administratora, który przetwarza dane.