Baner Akademi Piotrkowskiej

Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Słowackiego 110/114
pokój 15 budynek B
tel. (44) 732 74 22 wew. 8340

Kierownik Studium
mgr Marcin Gliszczyński – marcin.gliszczynski@apt.edu.pl

Terminy konsultacji pracowników SJOiWFiS w semestrze letnim 2023/2024

mgr Marcin Gliszczyński wtorek 11:50-13:20 s. 15B
mgr Bogumiła Głowacka-Rusin wtorek 11:15-12:00 s. 15B
dr Joanna Harazińska poniedziałek 18:00-19:30 s. 217A
mgr Aneta Kulma wtorek 11:15-12:00 s. 15B
mgr Agnieszka Łaska poniedziałek 11:15-12:45 s. 217A
mgr Waldemar Paraszewski czwartek 16:50-18:20 s. 15B
mgr Dorota Stefańska środa 11:15-12:45 s. 15B
mgr Jolanta Nowacka wtorek 9:00-9:45
środa 12.45-13.30
mgr Hubert Nowacki poniedziałek 13:00-13:30
czwartek 9:30-10:30

Wsparcie administracyjne

mgr Małgorzata Mikicińska-Kołek
e-mail: malgorzata.mikicinska@apt.edu.pl
pok. 18, budynek B, tel. (44) 732 74 70 wew. 8116

Nauka języków obcych

Studium prowadzi naukę nowożytnych języków obcych w formie lektoratów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów. Nauka prowadzona jest na poziomach określonych przez ESOKJ. Minimalny poziom kształcenia na studiach pierwszego stopnia to B2. Na studiach drugiego stopnia minimalny poziom kształcenia językowego to B2+, przy uwzględnieniu języka akademickiego oraz fachowego dla poszczególnych kierunków studiów.

Lektorzy języka angielskiego:

mgr Agnieszka Łaska
e-mail: agnieszka.laska@apt.edu.pl

mgr Dorota Stefańska
e-mail: dorota.stefanska@apt.edu.pl

mgr Waldemar Paraszewski
e-mail: waldemar.paraszewski@apt.edu.pl

mgr Marcin Gliszczyński
e-mail: marcin.gliszczynski@apt.edu.pl

Lektorzy języka niemieckiego:

mgr Aneta Kulma
e-mail: aneta.kulma@apt.edu.pl

mgr Bogumiła Głowacka-Rusin
e-mail: bogumila.glowacka-rusin@apt.edu.pl

Lektorzy języka rosyjskiego:

dr Joanna Harazińska
e-mail: joanna.harazinska@apt.edu.pl

Wychowanie fizyczne

Studium prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów Akademii Piotrkowskiej w formie tradycyjnych zajęć oraz zajęć na basenie.

Terminy komisji lekarskiej:

Pn 13.30-15.00
4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 1.04

Instruktorzy wychowania fizycznego:

mgr Jolanta Nowacka
e-mail: jolanta.nowacka@apt.edu.pl

mgr Hubert Nowacki
e-mail: hubert.nowacki@apt.edu.pl


Zarządzenie Rektora nr 41/2023 Akademii Piotrkowskiej z dnia 21 września 2023 roku w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Akademii Piotrkowskiej (do pobrania)
Wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie (do pobrania)
Wniosek o zwolnienie z egzaminu językowego (do pobrania)