Baner Akademi Piotrkowskiej

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
p.o. Dziekana Wydziału dr Kamila Jakubczak-Krawczyńska
e-mail: kamila.jakubczak-krawczynska@apt.edu.pl
dyżur: czwartek, 11.30-13.00, p. 108

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Anetta Zielińska
e-mail: anetta.zielinska@apt.edu.pl
dyżur: piątek, godz. 8.00-11.00, pok. 110

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych

lic. Anika Pełka
e-mail: sekretariatwns@apt.edu.pl
tel. (44) 732 74 00, wew. 8111 lub (44) 732 74 10
pok. 109, budynek A
poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

Zakład Bezpieczeństwa (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr Marta Walak
e-mail: marta.walak@apt.edu.pl

Zakład Ekonomii i Finansów (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr Marta Wiśniewska
e-mail: marta.wisniewska@apt.edu.pl

Zakład Pedagogiki (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: obowiązki Kierownika Zakładu pełni Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Zakład Pielęgniarstwa (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr Jolanta Jarocka-Piesik
e-mail: jolanta.jarocka-piesik@apt.edu.pl

Zakład Zarządzania i Logistyki (zobacz listę wykładowców)
Kierownik: dr inż. Karina Kowalczyk
e-mail: karina.kowalczyk@apt.edu.pl

RADA WYDZIAŁU

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA