Baner Akademi Piotrkowskiej

Dokumenty

DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW WNS
Podanie ogólnePOBIERZ
Wniosek dotyczący praktykPOBIERZ
Podanie o przedłużenie sesjiPOBIERZ
Podanie o warunekPOBIERZ
Wniosek o powtarzanie semestruPOBIERZ
Wniosek o wznowienie studiówPOBIERZ
Wniosek o indywidualną organizację studiówPOBIERZ
Wniosek o urlop długoterminowyPOBIERZ
Wniosek o urlop krótkoterminowyPOBIERZ
Wniosek o urlop zdrowotnyPOBIERZ
Wniosek o urlop rodzicielskiPOBIERZ
Wniosek o zmianę formy studiówPOBIERZ
Wniosek o przeniesienie z do innej uczelniPOBIERZ
Wniosek o zmianę kierunku studiówPOBIERZ
Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowejPOBIERZ
Zrzeczenie się praw do odwołaniaPOBIERZ
DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW WHA
Podanie ogólnePOBIERZ
Wniosek dotyczący praktykPOBIERZ
Podanie o przedłużenie sesjiPOBIERZ
Podanie o warunekPOBIERZ
Wniosek o powtarzanie semestruPOBIERZ
Wniosek o wznowienie studiówPOBIERZ
Wniosek o indywidualną organizację studiówPOBIERZ
Wniosek o urlop długoterminowyPOBIERZ
Wniosek o urlop krótkoterminowyPOBIERZ
Wniosek o urlop zdrowotnyPOBIERZ
Wniosek o urlop rodzicielskiPOBIERZ
Wniosek o zmianę formy studiówPOBIERZ
Wniosek o przeniesienie z do innej uczelniPOBIERZ
Wniosek o zmianę kierunku studiówPOBIERZ
Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowejPOBIERZ
Zrzeczenie się praw do odwołaniaPOBIERZ