Baner Akademi Piotrkowskiej

Informacja dot. stypendiów

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością studenci Akademii Piotrkowskiej mogą składać do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia br. do godz. 12.00.

Wnioski o zapomogę studenci mogą składać do właściwego dziekanatu w terminie do 15 grudnia br. do godz. 14.00.

Wnioski należy składać osobiście, zależnie od kierunku:
WNS – bud. A, pok. 17
WHA – bud. B, pok. 23

Wnioski o stypendia dla osób z niepełnosprawnością – bud. B, pok. 18