Baner Akademi Piotrkowskiej

Wirtualny Dziekanat oraz Microsoft 365

WIRTUALNY DZIEKANAT

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dla studentów oraz pracowników AP został udostępniony moduł Wirtualny Dziekanat. Dostęp do modułu możliwy jest za pośrednictwem strony https://www.wd.apt.edu.pl lub poprzez pobranie aplikacji mobilnej w sklepie Google Play lub App Store – „Mobilny student”.
Studenci logują się loginem: s12345 gdzie 12345 to numer albumu (hasłem jest numer PESEL studenta).
Wykładowcy logują się loginem: imię.nazwisko (hasłem jest numer PESEL wykładowcy).
Poszczególne zakładki w profilu student oraz wykładowca będą sukcesywnie uruchamiane.

Ponadto dla studentów oraz pracowników Uczelni została udostępniona usługa Microsoft 365. Po indywidualne konta dostępu prosimy o zgłaszanie się do Sekcji ds. Informatyki: bud. A – pok. 19, bud. B – pok. 24, pok. 25.

Wszystkie problemy techniczne prosimy o przesyłanie na adres: adam.fidala@apt.edu.pl