Baner Akademi Piotrkowskiej

BIBLIOTEKA W LICZBACH (ilość zbiorów, zasoby)

Rodzaj zbiorówStan na 31 grudnia 2023 r.
Wszystkie zbiory125075
Książki
(woluminy)
112961
inwentarz główny81 430
inwentarz pomocniczy22 640
inw. ”W” – zbiory wydzielone (angielskie)7 479
inw. „G” – zbiory wydzielone (niemieckie)1 412
Czasopisma
(woluminy)
8 520
Zbiory specjalne
(j. inw.)
2 560
kasety wideo160
CD456
mapy100
plany3
atlasy43
ikonografia42
DŻS1 756
Rękopisy37
Kopie997