Baner Akademi Piotrkowskiej

Bazy danych

WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2022-2023, patrz poniższa informacja o finansowaniu z budżetu państwa) i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.
Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera jest obecnie dostępnych testowo. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami analitycznymi InCites i SciVal.

Czasopisma i książki w licencjach krajowych:

Elsevier

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

Science

Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

Nature

Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

SciVal – dodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Springer

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Springera. Zakres dziedzinowy bazy obejmuje nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię.

Web of Science

Bazy bibliograficzno-abstraktowe, które służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Platforma Web of Knowledge – Web of Science pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate zawiera cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów, a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

InCites – dodatek do Web of Science

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites Benchmarking & Analytics, które służy do analizy danych z 77 mln publikacji od 1980 roku zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz materiały instruktażowe o InCites. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Wiley

Licencja krajowa Wiley od 2023 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Do 2021 roku licencja Wiley obejmowała dostęp do Full Collection (1383 tytułów), a w 2022 r. ze względu na zmniejszone finansowanie licencja została ograniczona do 491 wybranych czasopism, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w ramach licencji krajowej w 2021 r. oraz 22 dodatkowe czasopisma dostępne w pakietach wraz z czasopismami z pierwszej grupy. W 2023 r. lista została zaktualizowana – usunięto i zastąpiono nowymi tytułami 37 czasopism niekontynuowanych, przeniesionych do innych wydawców lub przekształconych na open access.

Licencja krajowa Wiley obejmuje także 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog, zakupionych w 2016 r. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji.

EBSCO

https://www.ebsco.com/pl-pl/produkty/ebscohost-research-platform

EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.


Pakiet podstawowy EBSCO w ramach licencji krajowej Wirtualnej Biblioteki Nauki to 15 baz, w tym:

8 baz pełnotekstowych: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, MasterFile eBook Reference Collection, Newspaper Source, Regional Business News
7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, Teacher Reference Center, European Views of the Americas.
– OpenDissertations (poza pakietem)

Bazy pełnotekstowe:


Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera ponad 10,000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=asn


Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Ponad 3,500 czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=bsu


Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=bwh


Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera około 330 czasopism pełnotekstowych, w tym około 260 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 830 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hch


Health Source: Consumer Edition – zawiera pełne teksty około 280 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18.800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hxh

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera około 1.600 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 450 pełnotekstowych monografii i publikacji encyklopedycznych, 73.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,5 miliona zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=f5h


MasterFILE Reference eBook Collection (main.ehost.e864sww):

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e864sww

Newspaper Source – baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=nfh


Bazy bibliograficzne:


Agricola –zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera ponad 5,2 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=agr

MEDLINE – to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.600 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=cmedm

ERIC (Education Resources Information Center) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 631.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=eric

GreenFILE –zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 850.000 rekordów, jak również pełny tekst ponad 13.000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=8gh


Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) –zawiera indeksy i abstrakty 600 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1965 roku.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lxh

Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z ponad 220 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=trh

European Views of Americas (1493-1750) – European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku. biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32.000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns349367&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hevZ baz danych objętych licencją krajową można korzystać wyłącznie na komputerach dostępnych na terenie Uczelni (numery IP Akademii Piotrkowskiej).

Czasopisma w licencjach konsorcyjnych:

OUP

Czasopisma Oxford University Press (OUP) są dostępniane w ramach kolekcji FULL (od 235 do 375 tytułów zależnie od uwzględnienia nowych tytułów, które pojawiły się w latach 2012-2024), kolekcji STM (od 113 do 205 tytułów), kolekcji HHS (od 136 do 197 tytułów) lub mniejszych podkolekcji tematycznych, patrz spisy tytułów w kolekcjach w 2024 r. na stronie wydawcy. Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r. z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszty licencji OUP zależą od dostępnych kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji OUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP równej 25% ceny katalogowej.

Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM:

BazEkon

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM.

BazTech

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM.

CEJSH

Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

YaddaWeb

YaddaWeb jest aplikacją pozwalającą na wyszukiwanie i przeglądanie repozytorium publikacji elektronicznych. Niniejsze repozytorium gromadzi różnorodne cyfrowe zasoby naukowe we wspólnym, zintegrowanym systemie, działającym na stworzonej w ICM UW platformie YADDA. Zawiera zasoby zarówno licencjonowane, jak i otwarte; zarówno polskie, jak i zagraniczne; zarówno bibliograficzne, jak i pełnotekstowe. Do zasobów otwartych mają dostęp wszyscy użytkownicy, do kolekcji Elsevier – uczestnicy konsorcjum Elsevier w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki. Kryterium praw dostępu jest adres IP komputera użytkownika.

Wyszukiwarki naukowe:

Google Scholar

Google Books

DOAB (Directory of Open Access Books)

DOAB – zawiera pełnotekstowe książki z wielu dziedzin wiedzy (m.in. nauki o ziemi, matematyka, ekonomia, nauki społeczne i humanistyczne) różnych wydawców (Cambridge University Press, De Gruyter, IOS Press, Oxford University Press, Springer-Verlag GmbH i wielu innych).

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ jest serwisem Open Access, który indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.
Serwis zapewnia dostęp do pełnych tekstów i umożliwia przeglądanie tytułów czasopism wg dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych. W obrębie niektórych pojedynczych tytułów istnieją wewnętrzne narzędzia wyszukiwawcze.

ARIANTA

Tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego baza ARIANTA jest najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o polskich naukowych i fachowych czasopi-smach elektronicznych.
Baza zawiera zweryfikowane i na bieżąco aktualizowane informacje nt. około 4,5 tys. pol-skich czasopism elektronicznych, z czego znaczną część stanowią czasopisma, któ-rych wydawcy udostępniają na swoich stronach WWW pełne teksty artykułów (w całości lub w części). Wśród tytułów indeksowanych w bazie znajdują się czasopisma naukowe, posiada-jące wskaźnik Impact Factor, umieszczone na liście Index Copernicus lub znajdujące się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Informacje dostępne w bazie obejmują m.in.:

 • tytuł czasopisma (także tytuły poprzednie),
 • ISSN wersji elektronicznej i drukowanej,
 • adres WWW,
 • datę, od której ukazuje się czasopismo w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • wydawcę lub instytucję sprawczą,
 • częstotliwość ukazywania się,
 • zakres dostępnych spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów,
 • kategorię czasopisma (fachowe lub naukowe),
 • klasyfikację dziedzinową,
 • link do instrukcji dla autorów,
 • punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus, Impact Factor.

LEGALIS

Informujemy, że na terenie Uczelni pracownicy mogą korzystać z portalu https://legalis.pl/.

Wystarczy kliknąć na stronie legalis.pl ikonę „IP”.