Baner Akademi Piotrkowskiej

POLONA

Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Zbiory Polony to ponad dwa miliony obiektów, spośród których prawie 900 tys. dostępnych jest w domenie publicznej lub na licencjach. Każdego dnia zbiory Polony poszerzają się o nawet 2000 obiektów. Dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwy na terminalach w czytelniach Biblioteki Narodowej lub za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Polona