Baner Akademi Piotrkowskiej

Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia kierowane są do osób, które planują uzyskać kwalifikacje nauczyciela terapeuty pedagogicznego, jednego ze specjalistów, odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, (zgodnie z § 27 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz. 1280 tekst jed. z późn. zm.).