Baner Akademi Piotrkowskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

„Chcemy, by oprócz zmodernizowanych gmachów, prawdziwym, trwałym i najważniejszym gmachem była JEDNOŚĆ WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ, której nadrzędnym celem jest zgodne podążanie ku stałemu rozwojowi naszej piotrkowskiej Alma Mater.

Jeśli w rozpoczynającym się roku akademickim uda nam się doświadczyć, że na takiej właśnie drodze jesteśmy, to będzie to spełnienie najlepszych życzeń inauguracyjnych, które niniejszym Państwu składam” – mówił JM Rektor Akademii Piotrkowskiej dr hab. Dariusz Rogut, prof. AP, podczas wykładu inauguracyjnego.