Baner Akademi Piotrkowskiej

Podsumowanie wykładu „Praktyczne aspekty służby w WOT”

24 stycznia br. w auli Akademii Piotrkowskiej odbył się wykład otwarty starszego chorążego sztabowego 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej Pawła Kałdońskiego pt.: „Praktyczne aspekty służby w Wojskach Obrony Terytorialnej” .

Wykład został zorganizowany dla studentów Akademii Piotrkowskiej oraz uczniów klas mundurowych szkół województwa łódzkiego. Inicjatorem spotkania był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Piotrkowskiej.

Celem spotkania było przybliżenie tematyki służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
W spotkaniu wzięło udział 130 uczniów z: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Liceum Mundurowego CN-B Feniks w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykład poprzedzony został zajęciami z musztry wojskowej przeprowadzonej przez studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe Akademii Piotrkowskiej: Szymona Juśkiewicza, Klaudię Świech i Agnieszką Żak. Po wykładzie ww. studenci przeprowadzili zajęcia z medycyny pola walki.