Baner Akademi Piotrkowskiej

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Rektora Akademii Piotrkowskiej