Baner Akademi Piotrkowskiej

Urząd Statystyczny – szkolenie

Z inicjatywy podjętej przez Zakłady: Zarządzania, Logistyki, Ekonomii i Finansów w dniu 12.03.2024 w Akademii Piotrkowskiej odbyły się szkolenia dla studentów, przeprowadzone przez specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Szkolenia zatytułowane: „Wstęp do Portalu Geostatystycznego” oraz „Bank Danych Lokalnych” pozwoliły uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności wyszukiwania i wykorzystania danych statystycznych, w tym między innymi tworzenia baz danych oraz wizualizacji danych na mapach w oparciu o dostępne zasoby informacji. W szkoleniach wzięli udział studenci z kierunków: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe. 

Dziękujemy Prowadzącym za inspirujące spotkanie i merytoryczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań własnych z wykorzystaniem danych statystycznych.