Baner Akademi Piotrkowskiej

Wykład Mirosława Sekuły

15 kwietnia 2024 roku Akademia Piotrkowska gościła polityka i samorządowca, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, oraz marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekułę. Prelegent wygłosił wykład dla studentów Uczelni nt.: „Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego – rola instytucji kontroli państwa”, w którym przedstawił specyfikę pracy w organach kontroli państwowej oraz wyjaśnił pojęcia związane z funkcjonowaniem państwa.