Baner Akademi Piotrkowskiej

Księga procedur

REJESTR PROCEDUR

ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Symbol proceduryNazwa proceduryData obowiązywaniaWersja procedury
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia
USZJK-O/0Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur23.04.2024w. 01/2024