Baner Akademi Piotrkowskiej

Podpisane porozumienie z Państwową Strażą Pożarną w Piotrkowie Trybunalskim

19 kwietnia 2024 roku w siedzibie Akademii Piotrkowskiej podpisane zostało porozumienie o współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy edukacyjnej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Ze strony Miejskiej PSP w spotkaniu uczestniczyli: Komendant st. bryg. mgr inż. Paweł Dela oraz Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Mariusz Pietraszczyk, z ramienia Uczelni: Rektor dr hab. Jacek Bonarek, prof. AP oraz p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Kamila Jakubczak-Krawczyńska.